ГОДИШЕН ОТЧЕТ

2019: РЕСТАРТИРАНЕТО

Виж повече

НАШАТА
ЦЕЛ

е да предоставяме ефикасни и
достъпни лекарства чрез постоянни
иновации и устойчиво развитие.

Писмо до
Акционерите

Ръководството на „Софарма“ АД си постави за цел да преразгледа отново стратегията на Компанията в контекста на устойчивото развитие. Като Компания с нулева емисия на въглерод, обръщаме своя поглед и към по-широкия отпечатък, който дейността ни и тази на нашите служители оставя в околната среда.

Прочети още

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Група Софарма

През 2019 година Група Софарма регистрира 8.7% растеж на приходите от продажби

1281587

(+8.7%)

BGN ‘000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

59692

(+52.5%)

BGN ‘000 ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА

103696

(+43.5%)

BGN ‘000 EBITDA

84359

(+175.4%)

BGN ‘000 НЕТНА ПЕЧАЛБА

Софарма АД

През 2019 година си поставихме дългосрочни цели в сферата на устойчивото развитие и намаляване на отпечатъка върху околната среда

230691

(+8.6%)

BGN ‘000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

46038

(+65.6%)

BGN ‘000 ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА

64385

(+42.4%)

BGN ‘000 EBITDA

40382

(+21.3%)

BGN ‘000 НЕТНА ПЕЧАЛБА

Ключови финансови индикатори

BGN '000 2019 2018 2017
Приходи от продажби 1 281 587 1 179 143 1 017 105
EBITDA 103 696 72 278 85 944
Оперативна печалба 59 692 39 143 55 836
Нетна печалба 84 359 30 637 45 772
EBITDA/Приходи от продажби 8.1% 6.1% 8%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 4.7% 3.3% 6%
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 3.68x 4.15x 3.0x
Привлечен капитал/собствен капитал 1.04 0.99 0.95

“Софарма” АД

BGN '000 2019 2018 2017
Приходи от продажби 230 691 212 418 219 079
EBITDA 64 385 45 212 61 313
Оперативна печалба 46 038 27 798 42 866
Нетна печалба 40 382 33 298 44 228
EBITDA/Приходи от продажби 27.9% 21.3% 28%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 20.0% 13.1% 19.6%
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 1.7x 1.6x 1.2x
Привлечен капитал/собствен капитал 0.30 0.24 0.24

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО СЕГМЕНТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПОРТФОЛИО НА ПРОДУКТИТЕ ПО ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Околна среда, социална дейност и управление

С цел осигуряване на устойчиво развитие, Компанията работи успешно върху намаляване на своя екологичен отпечатък, като спазва добрите практики по корпоративно управление, оптимално използва суровините и оползотворява отпадъците, подобрява качеството на живот на хората и осигурява отлични условия за труд.

5075

Брой служители през 2018

598

Дарения през 2018

BGN '000

5163

Брой служители през 2019

741

Дарения през 2019

BGN '000

Околна среда, социална дейност и управление

928334

Приходи от продажбa на стоки през 2018

BGN ‘000

250809

Приходи от продажба на готова продукция през 2018

BGN ‘000

993061

Приходи от продажба на стоки през 2019

BGN ‘000 (+7.0%)

288526

Приходи от продажба на готова продукция през 2019

BGN ‘000 (+15.0%)

Околна среда, социална дейност и управление

9%

От приходите от продажба на готова продукция през 2018

Cуровини и материали

7.3%

От приходите от продажба на готова продукция през 2019

Cуровини и материали

Yправленски екип

63%

Жени

37%

Мъже

Профил и
стратегия
НА ДРУЖЕСТВОТО

Утвърден фармацевтичен производител и надежден партньор
с повече от 85 годишна история

ЦЕННОСТИ И
ВЛИЯНИЕ

Нашите ценности

КРАТЪК ПРЕГЛЕД
НА 2019 г.

“СОФАРМА” АД
НА ФОНДОВАТА
БОРСА

ЦЕНТЪР ЗА
ИЗТЕГЛЯНИЯ